loading

ซัพพลายเออร์โซลูชันระบบกักเก็บพลังงานระดับโลกด้วยประสบการณ์การผลิต 13 ปี                           ชาวจีน

ภาษา
บล็อก

สถานะของอุตสาหกรรมแสงสว่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์? | บลูคาร์บอน

มกราคม 26, 2024

สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ปรากฏชัดในประเด็นสำคัญหลายประการ:

 

สถานะอุตสาหกรรม: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศและเทคโนโลยีไฟ LED ควบคู่ไปกับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งของรัฐบาล ได้ผลักดันการขยายตัวของภาคส่วนไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จากการวิเคราะห์ทางสถิติระหว่างปี 2010 ถึง 2021 กำลังการผลิตติดตั้งรวมของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนเกิน 50 ล้านยูนิต เฉพาะในปี 2564 เพียงปีเดียว ตลาดในประเทศสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าเกิน 5 พันล้านหยวน และกำลังการผลิตติดตั้งสะสมของไฟไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในจีนสูงถึง 27 ล้านกิโลวัตต์ภายในครึ่งแรกของปี 2564 คาดว่าภายในปี 2568 ขนาดของตลาดอุตสาหกรรมจะเกินขนาด 6.985 พันล้านหยวน เป็นการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแสงสว่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในประเทศจีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก

 

ความสมบูรณ์ทางเทคโนโลยี: เทคโนโลยีแสงสว่างจากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีความสมบูรณ์ในระดับสูง ประสิทธิภาพและความเสถียรของส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเทคโนโลยีไฟ LED ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฟส่องสว่างด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกัน เทคนิคการออกแบบและติดตั้งสำหรับระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะยังช่วยเพิ่มความฉลาดและระบบอัตโนมัติของระบบไฟส่องสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย โดยรวมแล้ว ในขณะที่การให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวและประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต
การเติบโตของความต้องการของตลาด: ด้วยการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและการสนับสนุนจากนโยบายพลังงานใหม่ ความต้องการผลิตภัณฑ์แสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและในชนบท เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป ต้นทุนของระบบไฟส่องสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ก็ลดลง ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น เมื่อประกอบกับนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคาร์บอนต่ำในปัจจุบัน การตลาดและการส่งเสริมระบบแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างรวดเร็วในด้านการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มระยะยาวสำหรับภาคส่วนแสงสว่างสำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จึงมีแนวโน้มที่ดี

 

การใช้งานที่หลากหลาย: เมื่อเทคโนโลยีแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์เติบโตขึ้น ประสิทธิภาพและความเสถียรของส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบัน อุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ในขอบเขตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ธุรกิจจำนวนมากกำลังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดต้นทุนด้านพลังงาน ในภาครัฐ รัฐบาลจีนได้ส่งเสริมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น การเผยแพร่ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ยากจน ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บ้านอัจฉริยะและไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์กำลังแพร่หลายมากขึ้น ไฟส่องสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ใช้ในไฟถนนและภูมิทัศน์กลางแจ้งเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ เช่น ระบบไฟในชนบทและระยะไกล กลุ่มผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงไฟสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟติดตามไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ LED ไฟรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์การใช้งานกำลังขยายตัว

 

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์: อุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ค่อยๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ครอบคลุมการผลิตส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ และการขายและการบริการผลิตภัณฑ์แสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ ห่วงโซ่ที่ครอบคลุมนี้รวมถึงการก่อสร้างทางวิศวกรรมและการบำรุงรักษาหลัง ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรม

 

การสนับสนุนนโยบาย: รัฐบาลทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการอุดหนุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมาตรฐานทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2023 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานอื่นๆ อีก 5 หน่วยงานได้ออก "ความคิดเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน" โดยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยี LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพสูงอย่างชัดเจน . โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่างเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ในเมืองอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ของจีน


โดยสรุป อุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา และการสนับสนุนนโยบายอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมแสงสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยความก้าวหน้าของพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมต่างๆ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามสองแกนแบบพับได้ที่กำลังจะเปิดตัวจาก Ning Sheng Materials Technology คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบไฟส่องสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้งานในวงกว้างของอุตสาหกรรม โดยมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และยั่งยืน


-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----

เกี่ยวกับ บลู คาร์บอน

Blue Carbon Technology Inc. ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน Rizhao ในปี 2552 เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาและโซลูชั่นระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็กในโลก Blue Carbon มีโรงงานอุตสาหกรรม 5.0 จำนวน 13 แห่ง มีบุคลากรด้านเทคนิคมืออาชีพมากกว่า 4 0 คน และลงทุนมากกว่า 2 0 % ของรายได้ต่อปีในการวิจัยทุกปี หลังจากเลือกตลาดผู้บริโภคมานานหลายปี บลูคาร์บอนได้วางศูนย์ปฏิบัติการและห้องนิทรรศการหลายร้อยแห่ง เพื่อมอบบริการหลังการขายที่ดียิ่งขึ้นในระดับโลก Blue Carbon นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่แข่งขันได้ ปลอดภัย และเชื่อถือได้แก่ลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ U P S ทั่วไป แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็ก และสาขาอื่นๆ และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานบลูคาร์บอนยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยคุณภาพเสมอ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแข็งขัน โดยมุ่งไปที่ข้อกำหนดการรับประกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกันและความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงได้มีการเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คุ้มต้นทุน คุณภาพสูง และหลากหลาย ด้วยการผสมผสานและการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ ระบบผลิตภัณฑ์และแผนงานที่ครอบคลุมวงจรชีวิตการใช้งานของลูกค้าจึงถูกสร้างขึ้นโดยพื้นฐาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจหลักของบริษัท และมูลค่าธุรกิจใหม่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดี คุณภาพธุรกิจรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริการของเราตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า


ข้อมูลพื้นฐาน
 • ก่อตั้งปี
  --
 • ประเภทธุรกิจ
  --
 • ประเทศ / ภูมิภาค
  --
 • อุตสาหกรรมหลัก
  --
 • ผลิตภัณฑ์หลัก
  --
 • บุคคลที่ถูกกฎหมายขององค์กร
  --
 • พนักงานทั้งหมด
  --
 • มูลค่าการส่งออกประจำปี
  --
 • ตลาดส่งออก
  --
 • ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือ
  --

ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
ဗမာ
bahasa Indonesia
हिन्दी
العربية
Español
français
Português
русский
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย